ගතවූ පැය 24 දී නව ආසාදිතයන් 762 ක්

මිනුවන්ගොඩ, පෑලියගොඩ සහ බන්ධනාගාර කොරෝනා පොකුරුවලට ගතවූ පැය 24 දී එක්වූ ආසාදිතයන් 226 දෙනාත් සමග දිනයේ සමස්ත ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 762 ක් බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරයි.

එම පොකුරුවල සමස්ත ආසාදිතයන් ගණන 27,747 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත.

 

Related posts