45 වන කොවිඩ් මරණයත් වාර්තා වෙයි

corona death count sri lanka

මෙරට 45 වන කොවිඩ් මරණය වාර්තා වී ඇති බව සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්වරයා නිවේදනය කර සිටියි.

මියගොස් ඇත්තේ කොළඹ 10 මාලිගාවත්ත ප්‍රදේශයේ පදිංචිව සිටි කාන්තාවකි.

Related posts