දියගල හා ඩෙවන් දිය ඇලි ශක්‍රීය වෙයි

මධ්‍යම කදුකරයට මෙම දිනවල ඇද හැලෙන වර්ෂාවත් සමග දියගල හා ඩෙවන් දිය ඇලිද ශක්‍රිය තත්වයන්ට පත්ව ඇත.

පවතින වර්ෂාවත් සමග එම දියඇලි සක්‍රිය තත්වයන්ට පත්ව ඇති අයුරු මෙම ඡයාරුපවලින් දැක්වේ.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා  – හැටන්

Related posts