උසස්පෙළ සිසුන්ට සුභදායක ආරංචියක්

advanced level

මෙම වසරේ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය සඳහා වැඩිපුර සිසුන් 10,000කට අවස්ථාව ලබාදීමට විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව පියවර ගෙන තිබෙනවා.

“සෞභාග්‍යයේ දැක්ම රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති“ මාලාවෙහි එක් ප්‍රතිපත්තියක් ලෙස උසස් පෙළ සමත්වන සිසුන් වැඩි පිරිසකට සරසවි ප්‍රවේශ අවස්ථා ලබාදීමේ තීරණය යතාර්ථයක් කරමින් එම ක්‍රියාමාර්ගය ගත් බව විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසමේ සභාපති, මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා සඳහන් කළා.

පසුගිය වර්ෂයේදී විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය සඳහා ඇතුළත් කරගත් සමස්ථ ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව 30,000 වන බවත්, 2019 වර්ෂයේ නව නිර්දේශය සහ පැරණි නිර්දේශය යටතේ උසස් පෙළ සමත් සිසුන් 41,500ක් මෙවර ඇතුළත් කර ගැනීමට පියවර ගෙන ඇති බවත් ඒ මහතා වැඩිදුරටත් කියා සිටියා.

Related posts