අන්තරේ කැඳවුම්කරු අත්අඩංගුවට

ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල් කර ගනිමින් නිදහස් අධ්‍යාපනය උදෙසා සිසු – ජන ව්‍යාපාරය කොළඹ විජේරාම මාවතේ පිහිටි අගමැති නිල නිවස ඉදිරිපිට ඊයේ (12 වැනිදා) දහවල් පැවැත්වූ උද්ඝෝෂණයට එක්ව සිටි අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලයීය ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලයේ කැඳවුම්කරු රත්කරැව්වේ ජිනරතන හිමි පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබිණි.

‘ඉසඩ් ලකුණු නිකුත් කිරීමේ දී අසාධාරණයට ලක් වූ සියලුම සිසුන් විශ්වවිද්‍යාලවලට ඇතුළත් කර ගැනීම’ හා ‘අධ්‍යාපනයට වෙන් කර ඇති ප්‍රතිපාදන වැඩි කිරීම’ යන ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කරමින් මෙම සිසුහු උද්ඝෝෂණයේ යෙදුණහ.

ඔවුන් උද්ඝෝෂණයේ යෙදුණේ ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍ර ද උපයෝගී කර ගනිමිනි.

Related posts