වසංගතය පාලන තීරණ ගැනීමේ බලය දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන්ට

කොවිඩ් -19 වසංගතය පාලනය කිරීම සඳහා උපරිම ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන්ට සහ දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු සභාපතිවරුන්ට උපදෙස් ලබාදී තිබේ.

එමෙන්ම දිස්ත්‍රික්කවල ආර්ථික මට්ටම සහ ජන ජීවිතය අඛණ්ඩව පවත්වාගෙනයාම සඳහා තීරණ ගැනීමේ බලය දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන්ට පවරාදීමට ද අවශ්‍ය පියවරගෙන ඇති බව සඳහන් වෙයි.

කොවිඩ් -19 වසංගත තත්ත්වය පාලනය කිරීම සඳහා ආර්ථික පුනර්ජීවන හා දරිද්‍රතාව තුරන් කිරීම සඳහා වන ජනාධිපති කාර්යය සාධක බලකායේ සභාපති බැසිල් රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවති සාකච්ඡාවකදී මෙම තීරණයගෙන ඇති බව අග්‍රාමාත්‍ය මාධ්‍ය ඒකකය සඳහන් කරයි.

 

Related posts