මොඩර්නා එන්නත ලබාදීම කැලිෆෝනියා ප්‍රාන්තය අත්හිටුවයි

කොවිඩ්-19 මර්දන මොඩර්නා  එන්නත ලබාදීම අත්හිටුවීමට අමෙරිකාවේ කැලිෆෝනියා ප්‍රාන්තයේ සෞඛ්‍ය බලධාරීන් පියවර ගෙන තිබේ.

එන්නත ලබාගත් පුද්ගලයින් ආසාත්මිකතාවන්ට ලක්වීම හේතුවෙන් එම පියවර ගෙන ඇති බව එරට බලධාරීන් පැවසීය.

කැලිෆෝනියා හි රෝග පාලන සහ වැළැක්වීමේ මධ්‍යස්ථානය ඇතුළු සෞඛ්‍ය අංශ විසින් විමර්ශන ආරම්භකර තිබේ.

 

Related posts