ගමින් ගමට කුකුල් පැටවුන් යයි!

ග්‍රාමිය ජනතාවගේ පෝෂණ මට්ටම ඉහළ නැංවිමේ සහ දරිද්‍රතාවය තුරන් කිරීමේ  අරමුණින් ග්‍රාම නිලධාරි වසම්වල හඳුනාගත් පවුල් සඳහා මසක් වයසැති කිකිළි පැටවුන් 10 බැගින් ලබා දිමේ වැඩ පිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කිරිමට රජය සැළසුම් කර ඇතැයි,ගාල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම් සෝමරත්න විදානපතිරණ මහතා පවසයි.

බිත්තර අතිරික්තය යාබද ගෙවල්වලටද හුවමාරු කර ගැනිමට හැකිවන ආකාරයට අවම වශයෙන් ගෙවල් පහකට එක් කුකුළු පාලන ගෘහයක් බැගින් ආරම්භ කිරීමට  රජය බලාපොරොත්තුවන බවද දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරයා පැවසිය.

ආර්ථික පුනර්ජීවනය  හා දරිද්‍රතාවය තුරන් කිරීම සඳහා  වන ජනාධිපති කාර්යය සාධක බලකායේ මෙහෙයවීම මත  දිස්ත්‍රික්කය තුළ  ප්‍රාදේශිය  ලේකම්වරුන්ගේ ඍජු අධික්ෂණය යටතේ සත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව විසින් මෙම වැඩ සටහන ක්‍රියාත්මක කෙරෙන බවද ඒ මහතා පෙන්වා දෙති.

බෝගහගොඩ – ඒ.ඩබ්ලිව්. ඒ නිමල්

Related posts

Leave a Comment