රත්මලානේ කර්මාන්ත ශාලාවක සේවකයින්ටත් කොරෝනා

රත්මලාන ප්‍රදේශයේ පිහිටි  කර්මාන්ත ශාලාවක සේවය කරනු ලබන සේවකයින් 24 දෙනෙකුට කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බව තහවුරු වී ඇත.

එම කර්මාන්ත ශාලාවේ එක් ගබඩා අංශයක සේවකයන් 24 දෙනෙකුට මෙලෙස කොරෝනා ආසාදනය වී ඇත.

එම  අංශයේ සේවකයන් 57 දෙනෙකු සේවයේ නිරත වන අතර අනෙක් සේවකයන් එම ස්ථානය තුළ ම නිරෝධායනයට යොමු කර ඇත.

Related posts