කලුගල මාර්ග බාධකයේදි කොවිඩ් 19 ආසාදිතයන් 85ක් හදුනාගනියි

පිටස්තර ප්‍රදේශවල සිට නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ අඹගමුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශයට පැමිනෙන එක් මාර්ගයක් වන හැටන් කොළඹ ප්‍රධාන මාර්ගයේ කලුගල මාර්ග බාධකයේදි සිදු කරන අහඹු පි. සි. ආර්. පරික්ෂනවලින් මේ වන විට කොවිඩ් 19 ආසාදිතයන් 85 දෙනකු හදුනා ගෙන ඇති බව අඹගමුව සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය කාර්යාලයේ නිලධාරියකු පවසන ලදි.

එම කොවිඩ් ආසාදිතයන්ගෙන් වැඩි පිරිසක් අඹගමුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශයේ අය බවත් එම ආසාදිතයන් කොවිඩ් ප්‍රථිකාර මධ්‍යස්ථාන වෙත යොමු කර ඔවුන්ගේ ආශ්‍රිතයන් ස්වයං නිරෝධානයන්ට ලක් කර ඔවුන් පි. සි. ආර්. පරික්ෂාවන්ට ලක් කිරිමට පියවර ගෙන ඇති බවද එම නිලධාරියා පවසන ලදි.

මෙම මාර්ග බාධකයේදි සිදු කරන අහඹු පි. සි. ආර්. පරික්ෂාවන් සාර්ථකවි ඇති බවත් එම තත්වයන් මත මෙම ස්ථානයේ දිගින් දිගටම අහඹු පි. සි. ආර්. පරික්ෂාවන් සිදු කිරිමට පියවර ගන්නා බවත් මෙසේ හමුවු කොවිඩ් 19 ආසාදියන් බස්නාහිර පලාතේ විවිධ ප්‍රදේශවල මෙම ප්‍රදේශයන්ට පැමිනෙන පිරිස් බවද එම නිලධාරියා වැඩි දුරටත් පවසන ලදි.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts