වටවල, බිංඔය, මවුන්ට්ජින්, ඉන්ජස්ට්‍රි, වතු වලින් කොවිඩ් ආසාදිතයන්

වටවල පුද්ගලික ඇගලුම් කම්හලින් කොවිඩ් 19 ආසාදිතයන් වැඩි වශයෙන් හමුවිමත් සමග අඹගමුව ප්‍රාදේශිය ලේකම් බල ප්‍රදේශයේ වතු කරය තුල කොවිඩ් 19 වසංගතය වර්ධනය විමේ අවදනමක් පවතින බව අඹගමුව ප්‍රාදේශීය සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය කාර්යාලයේ නිලධාරියකු පවසන ලදි.

මේ පිලිබදව වැඩි දුරටත් කරුනු දක්වන එම නිලධාරියා පවසනුයේ මේ වන විට වටවල පුද්ගලික ඇගලුම් කම්හල තුලින් කොවිඩ් 19 ආසාදිතයන් 72 ක් හමුව ඇති බවත්ය.

එම කොවිඩ් ආසාදිතයන්ගේ ආශ්‍රිතයන් පි. සි. ආර්. පරික්ෂාවන්ට ලක් කිරිමෙන් පසු වටවල, බිංඔය, මවුන්ට්ජින්, ඉන්ජස්ට්‍රි, වැනි වතු තුලින් කොවිඩ් ආසාදිතයන් හමුවිමත් සමග මෙම අවදානම් තත්වයන් පවතින බවද ඔහු පවසන ලදි.

මෙකි වටවල පුද්ගලික ඇගලුම් කම්හලේ සේවය කරන වැඩිම පිරිසක් වතු කරය නියෝජන කරන පිරිස් බවත් එම තත්වයන් මත මෙම ඇගලුම් කම්හලේ කොවිඩ් ආසාදිතයන් ඇසුරු කරන විශාල පිරිසක් වතු කරය තුල සිටින බැවින් වතු කරය තුල කොවිඩ් වසංගතය වැඩි වශයෙන් ව්‍යාප්ත විමේ අවදානමක් පවතින බවද එම නිලධාරියා තව දුරටත් පවසන ලදි.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts