ඩයගම දුම් ඇල්ලිම අරඹයි

වතු කම්කරුවන් කොවිඩ් වසංගත තත්වයෙන් බේරා ගැනිම සදහා දේශීය ආයුර්වේද ක්‍රම මත දුම් ඇල්ලිමට අවශ්‍ය පහසුකම් වතු කම්කරුවන්ට ලබා දිමට ඩයගම නැගෙනහිර වතුයායේ පාලන අධිකාරිය මගින් පියවර ගෙන ඇත.

එම වතුයායේ වතු අධිකාරි මුදිත දිවාකර මහතාගේ සංකල්පයක් මත මෙම ආයුර්වේද දුම ඇල්ලිම සදහා අවශ්‍ය පහසුකම් එම වතුයායේ කොටස් තුනේම වතු කම්කරුවන්ට ලබා දිමටද පියවර ගෙන ඇත.

මේ පිලිබදව අදහස් දක්වන එම වතුයායේ කම්කරුවන් පිරිසක් පවසන ලද්දේ කොවිඩ් 19 වසංගත තත්වයෙන් තමන් බේරා ගැනිම සදහා තම වතුයායේ වතු අධිකාරි මුදිත දිවාකර මහතාගේ සංකල්පයක් මත වතු පාලන අධිකාරිය තමන්ට දේශීය ඔසු උපයෝගි කරගෙන මෙසේ දුම් ඇල්ලිම සදහා අවශ්‍ය පහසුකම් සපයා දිමට පියවර ගෙන ඇති බවත්ය.

නික කොළ,අමු කහා, කේ කොළ, අමු ඉගුරු, පේර කොළ,වැනි ආයුර්වේද ද්‍රව්‍ය බැරල්වලට දමා තම්බා එහි දුම උදේ සවස ඇල්ලිමට අවශ්‍ය පහසුකම් වතු පාලක මණ්ඩලය විසින් ලබා දිමට පියවර ගෙන ඇති බවත් මෙය ඉතා හොද දෙයක් පවත් ඔවුන් පවසති.

එයට අමතරව වතු පාලක මණ්ඩලය විසින් තමන්ගේ ප්‍රතිශක්ති කරණය වර්ධනය කිරිම සදහා තමන්ට මෙතෙක් ලබ දුන් තේ කුඩු වෙනුවට කොත්තමල්ලි, ඉගුරු ලබා දිමටද පියවර ගෙන ඇති බවද ඔවුන් පවසති.

මේ වන විට වතු කරයේ බොහෝ ප්‍රදේශ තුල කොවිඩ් 19 ආසාදිතයන් හමුවන අවස්ථාවේදි තමන් එම වසංත තත්වයෙන් බේරා ගැනිම සදහා තම වතු අධිකාරිවරුන් දක්වන උනන්දුව පැසසිය යුතු බවද එම වතු කම්කරුවන් වැඩි දුරටත් පවසති.

මෙම ආයුර්වේද ක්‍රමයන් නව අත් දැකිමක් බවත් තමන් කොවිඩ් වසංගතයෙන් බේරා ගැනිම සදහා මෙසේ හෝ කටයුතු කරන වතු අධිකාරිවරුන් සිටිම වතු කම්කරුවන් වන තමන්ගේ වාසනාවක් බවද එම පිරිස් තම දුරටත් පවසන ලදි.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts