දිලිප්ට හරසර

තංගල්ල ධීවර වරායට පැමිණි හිටපු ධීවර අමාත්‍ය දිලිප් වෙදආරච්චි මහතා තංගල්ලේ  ධීවරයෝ  විසින් මල් මාලා දමා පිළි ගනු ලැබීය.

දිලිප් මන්ත්‍රී තුමා අමු මාළු කෑමෙන් පසුව අපේ මාළු අළෙවිය ඉහළ ගියා. අන්තයටම බැහැල තිබුනු මාළු මිල ඉහල ගියා .මේ කොරෝනා කාලයේ අසරණ වි සිටි ධීවරයා ගොඩ ගන්න පියවරක් ගත්ත දිලිප්  වෙදආරච්චි මන්ත්‍රී තුමාට සමස්ත ධීවරයන් ගේ ප්‍රණාමය හිමි විය යුතුයි තංගල්ල ධීවරයෝ පවසති.

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දිලිප් වෙදආරච්ච මහතා පැවසුවේ කොරෝනා වසංගතය හමුවේ ධීවරයින් අන්ත අසරණ වුණා.නෙලාගෙන ආපු මාළු කුණු වුනා. මමත් ධීවරයෙක් මට ධීවරයාගේ දුක් දැනෙනවා.

මම අමු මාළු කෑවේ මාළු අමුවෙන් කන්න කියන පණිවුඩය රටට දෙන්න නෙමෙයි. නමුත් මට ආණ්ඩු පක්ෂයේ සමහරුන් අපහාස කළා. නාමල් රාජපක්ෂ ඇමති තුමා කිවුවා මම කුණු මාළු කෑවා කියල.ලංසා කිවුවා කොරපොතු සමඟ මාළු කෑවා කියල . ලංසා මාළු ගැන දන්නේ මොනවාද ලංසා දන්නේ වෙන වෙන බිස්නස් .ආණ්ඩු පක්ෂයේ බොහෝ අය සතුන්ගෙ නම් කියා පාර්ලිමෙන්තුව තුළදි මට පරිබව කළා. නමුත් මගේ අමු මාළු කෑමෙන් මේ රටේ ධීවරයින්ට සෙතක් වුණා.

චන්ද්‍රසේන ගමගේ

Related posts