කිකිළියෝ ඩිමාන්ඩ් වීමෙන් පාරිභෝගික ජනතාව අසිරුතාවට

හැටන් ප්‍රදේශයේ බිත්තර මිල ඉහල යාමත් සමග මෙම ප්‍රදේශයේ පාරිභෝගික ජනතාව විවිධ දුෂ්කරතාවයන්ට පත්ව ඇත.

මේ වන විට හැටන් ප්‍රදේශයේ බිත්තරයක මිල රුපියල් 22ත් 24ත් අතර මිලකට අලෙවි වන බවත් මෙම තත්වයන් මත තමන් විවිධ දුෂ්කරතාවයන්ට පත්ව ඇති බවත් ප්‍රදේශයේ ජනතාව පවසති.

මේ පිලිබදව කරන ලද විමසිමකදි අදහස් දක්වන ප්‍රදේශයේ බිත්තර වෙලදුන් පවසනුයේ බිත්තර තොග මිල ඉහල යාමත් සමග මෙම තත්වයන් උදාවි ඇති බවත් මෙසේ බිත්තර මිල ඉහල යාමත් සමග බිත්තර අලෙවියද පහල බැස ඇති බවත්ය.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts