ගලගෙදරින් ගම් 3 කට සංචරණ සීමා

lockdown areas in sri lanka today
ගලගෙදර පොලිස් බල ප්‍රදේශයට අයත් කුඹුරේගම ආශ්‍රිත ප්‍රදේශයෙන් කොවිඩ් 19 ආසාදිතයින් පස් දෙනෙකු වාර්තා වීමත් සමඟ එම ප්‍රදේශයේ ග්‍රාම නිළධාරි වසම් තුනක් සඳහා  සංචරණ සීමා පනවනු ලැබ තිබේ.
ගලගෙදර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට  අයත් කුඹුරේගම, දිපලාගොඩ සහ ඈතමුල්ල යන ග්‍රාම නිළධාරි වසම් සඳහා මෙලෙස සංචරණ සීමා පනවනු ලැබ තිබේ.
මහනුවර බොක්කාවල  හරංකහව  මාර්ගයේ ගමන් ගන්නා  බස් රථ ඇතුළු වාහන මෙම සංචරණ සීමාවට ලක්ව ඇති ප්‍රදේශය තුල  නොනවත්වා ධාවනය කළ යුතු බවත් උපදෙස් ලබා දී තිබේ.

Related posts