ගාල්ලේ පාසල් තවත් සතියක් වසාදමයි

කොරෝනා වසංගත තත්වය හේතුවෙන් ගාල්ල අධ්‍යාපන කොට්ඨාසයට අයත් සියලු පාසල් මෙම මාසයේ 18වැනිදා දක්වා තවත් සතියක් වසා දැමීමට තීරණය කළ බැව් දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ ලේකම් රංජිත් යාපා මහතා කීවේය.

ගාල්ල අධ්‍යාපන කොට්ඨාශයේ සියලුම පාසල්   වසා දැමීමට මීට පෙර තීරණය කොට තිබුණි.  පවතින කොරෝනා වසංගත තත්වය පිළිබද සැලකිල්ලට ගෙන  සෞඛ්‍ය නිර්දේශ මත ගාල්ල අධ්‍යාපන කොට්ඨාශයේ පාසල් 26ක් තවදුරටත් වසාදමන බව දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ ලේකම්වරයා පැවසීය.

Related posts