තමන්ට පලදාව ලබා දුන් ගසකට උපහාර දක්වන අපූරු ගොවි මහතා

වසර හතරක කාලයක් පුරා තමන්ට පලදාව ලබා දුන් අඩි 25ක් උස ගෝවා ගසකට උපහාර දැක්විමක් 22වන දින නානුඔය උඩ රදැල්ල ප්‍රදේශයේ ගොවි මහතකු විසින් සිදු කරන ලදි.

නානුඔය උඩරදැල්ල ප්‍රදේශයේ පදිංචි එස්. සරවනන් යන ගොවි මහතා 2016 වර්ෂයේ තම ගෙවත්තේ මෙම ගෝවා ගස රෝපනය කර ඇති අතර එතැන් සිට මේ දක්වාම එම ගෝවා ගසින් පලදාව ලබා ගනු ඇත.

මේ පිලිබදව අදහස් දක්වන සරවනන් ගොවි මහතා පවසනුයේ තමන් මෙම ගෝවා ගස 2016 වර්ෂයේදි රෝපනය කල බවත් එම ගෝවා ගසින් මේ වන තෙක් පලදාව ලබා ගැනිම සිදු කරන බවත්ය.

සමන්‍යයෙන් ගෝවා ගසකින් පලදාව ලබා ගත හැකි වනුයේ වසරක පමන කාලයක් වුවත් මෙම ගෝවා ගසින් වසර හතරක් පුරාවට පලදාව ලබා ගැනිමට හැකිවිම වසනාවක් බවද ඔහු පවසන ලදි.

තමන්ට වසර හතරක් පුරාවට පලදාව ලබා දුන් මෙම ගෝවා ගසට උපහාර දැක්විමට මෙන්ම එම ගෝවා ගසට තවත් වැඩි කාලයක් පලදාව ලබා දිමට හැකි වේවායි පතමින් පුද පුජා පැවැත්විමට තමන් මෙසේ කටයුතු කරනුයේ තමන් කෘෂි කර්මාන්තයට දක්ව සැලකිල්ල නිසා බවද ඔහු පවසන ලදි.

තමන් වසර 15ක් පුරා ගොවිතැන් කරන බවත් තමන් ගොවිතැනට දැඩි ආදරයක් දක්වන බවත් එම තත්වයන් මත ගොවි තැනින් තමන් හොද ජිවිතයක් ගත කරන බවද ඔහු පවසන ලදි.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts

Leave a Comment