ආණ්ඩුවේ මුදලින් එක ගෙදරට යන්නට රුපියල් ලක්ෂ 15ක පාරක්

ඉමදුව කෝඹල ගම්මානයේ එක් නිවසකට ගමන් කිරීම සඳහා රුපියල් ලක්ෂ පහලොවක් පමණ වැය කර රජයේ ප්‍රතිපාදන යටතේ, කුඩා තේ වතු සංවර්ධන අධිකාරිය මගින් මාර්ගයක් සකස් කර තිබේ. මේ සම්බන්ධයෙන් අනුමැතිය ලබාදුන්නේ කව්ද?

මෙවැනි දේ කිරිම තුලින් ජනතාවගේ මුදල් අපතේ යන බවත් මින් ඉදිරියේ දී මෙවැනි සංවර්ධන කටයුතු කිරීමේ දි ප්‍රදේශයේ මහජන නියෝජිතයන් දැනුවත් කර එකි සංවර්ධන කටයුත්ත සිදු කරන ලෙස ගාල්ල දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණ චන්දිම වීරක්කොඩි මහතා පැවසිය.

ඒ මහතා එසේ කීවේ ඉමදුව සමබන්ධිකරණ රැස්විමේ දීය. මෙම රැස්වීම පැවැත්වුයේ ඉමදුව ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලයේ දීය.

කුඩා තේ වතු සංවර්ධන අධිකාරියේ නිලධාරි ටී.ජී.සමහරවීර මහතා

මම මේ සම්බන්ධයෙන් ඉමදුව සභාව දැනුවත් කළා.මෙයට අනුමැතිය ගත්තේ මේ අනුවයි. දැනුවත් කළ යුතු සියලුම අංශවල නිලධාරින්ට මේ බව කීවා.

කුඩා තේවතු සංවර්ධන අධිකාරියේ  ගමේ ජනතාවගේ හා ගමේ කුඩා තේ වතු සංවර්ධන සමිතියේ  ද අනුමැතිය දැනුවත් කිරීම මත මෙම සංවර්ධන කටයුත්ත සිදුකළ බවයි.

බෝගහගොඩ – ඒ.ඩබ්ලිව්. ඒ නිමල්

Related posts