අනුරාධපුරේ කාන්තා පොලිස් නිලධාරිනියන්ට නිවාඩු කැපිල්ලක්!

දින නමයකට වරක් ලැබෙන මානසික විවේකි නිවාඩුව (ඩේ.ඕෆ්) කාන්තා පොලිස් නිලධාරිනියන්ට ලබාදිමට අනුරාධපුර කොට්ඨාශයේ සේවයේ නියුතු උසස් නිලධාරියෙකු අත්තනෝමතිකව වලකා ඇති බවට කාන්තා පොලිස් නිලධාරිනියන් පිරිසක් අනාවරණය කළහ.

පවතින කොවිඩ් 19 රෝගය සමග තමන්ට නිවාඩු ලබාගැනිමෙන් පසුව නිරෝධායනය වීම සදහා ස්ථානයක් නොමැතිවිම නිසා විවේකි නිවාඩුව ලබානෙදෙනා බව ඔවුන් අනාවරණය කළහ.

පිරිමි පොලිස් නිලධාරින්ට ඒ සදහා පහසුකම් තිබුණත් කාන්තා පොලිස් නිලධාරිනියන්ට ස්වයං නිරෝධායනය සදහා කිසිදු ස්ථානයක් වෙන්කර නොමැති වටපිටාවක දැඩි අපහසුතාවයකට පත්කර තිබෙනා බව ඔවුන් පැවසූහ.

ඒ සම්බන්ධයෙන් අදහස් දැක්වූ අනුරාධපුර මූලස්ථාන පොලිසියේ සේවයේ නියුතු පොලිස් කාන්තාවක් මෙසේ කියා සිටියාය.දින 27කට වරක් අපිට දින තුනක නිවාඩුවක් තියනවා.දැන් මාස කිහිපයක ඉදලා කාන්තා පොලිස් නිලධාරින්ට නිවාඩු ලබාදෙන්නෑ නිවාඩුවෙන් පස්සේ ස්වයං නිරෝධායනයට ලක්වෙන්න තැනක් නෑ කියලා.අපිට ඉන්න කාන්තා භට නිවස්නයක් නෑ.

කාන්තාවකට තියන ප්‍රශ්න නොතේරේන නොදැනෙන උසස් පොලිස් නිලධාරියෙක් තමයි මේ වැඩේ කරන්නේ.අපි දිනපතා ගෙදර ඉදගෙන වැඩට එනවා නමුත් දින තුනේ නිවාඩුව ගත්තම නිවසේ නිරෝධායනය වෙන්න බෑ.මේ කිසිම නිලධාරිනියක් පවතින තත්වය එක්ක පොලිස්වසමෙන් බැහැරට යන්නේ නෑ.අපිට මානසික සුවයක් නොමැතිව අපි කොහොමද නිරවුල් මනසින් රාජකාරි කරන්නේ යනුවෙන් ඔවුන් විමසූහ.

අනුරාධපුර මධ්‍යම විශේෂ – බී.එම්.විජේසුරිය

Related posts