වතු කම්කරු දෛනික වැටුප වැඩිකිරීම වෙනුවෙන් පිකටින් ව්‍යාපාරයක්

වතු කම්කරු දෛනික වැටුප රුපියල් දහස දක්වා වැඩි කරන ලෙස ඉල්ලමින් කම්කරු ජාතික සංගමය විසින් සංවිධානය කරන ලද පිකටින් ව්‍යාපාරයක් 06වන දින හැටන් මල්ලිඅප්පුව මංසන්ධියේදි පවත්වන ලදි.

මෙම අවස්ථාවට කම්කරු ජාතික සංගමයේ නායක නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික් පාර්ලීමේන්තු මංත්‍රි (සමගි බල වේගය) පි. දිගම්බරන් මහතා හා නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික් පාර්ලීමේන්තු මංත්‍රි එම්. උදයකුමාර් මහතා(සමගි ජන බල වේගය) ඇතුළු එම සංගමයේ නියෝජිතයන් පිරිසක්ද එක් විය.

මෙම පිකටින් ව්‍යාපාරය සෞඛ්‍ය උපදෙස් මත පැවැති අතර එය නිරික්ෂනය කිරිම සදහා අඹගමුව ප්‍රාදේශීය සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි වෛද්‍ය ක්‍රිෂාන් ප්‍රේමසිරි මහතා ඇතුළු මහජන සෞඛ්‍යවරුන් පිරිසක්ද එක්ව සිටි අතර එහි සාමය අරක්ෂා කිරිමට හැටන් පොලිසියේ නිලධාරින් පිරිසක්ද එක්ව සිටින ලදි.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts