ගත වු පැය 24දී ඉන්දියාවේ කොරෝනා රෝගීන් අනූ දහසක්

එක් දිනක් තුළදී ඉන්දියාවෙන් කොරෝනා රෝගීන් අනූදහසක් වාර්තා වී තිබේ.

ඉන්දියාවේ කොරෝනා රෝගීන් තිස් ලක්ෂයේ සිට හතළිස් ලක්ෂය දක්වා වැඩි වීමට ගතවී ඇත්තේ දින 13 ක් පමණි.

ඉන්දියාවේ රෝගීන් වැඩි වීම ලංකාවටද තර්ජනයක් බව මෙරට වසංගත රෝග වෛද්‍යවරු පවසති.

ඉන්දියාවේ සමස්ත කොරෝනා ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 4,110,839ක් වේ.

මේ වන විට පුද්ගලයන් 70,679 ක් මියගොස් තිබේ.

Related posts