ජනතාවට පෙර කොරෝනා එන්නත ගත් ඊශ්‍රායල අගමැති

සිය රටේ ජනතාවට කොරෝනා එන්නත ලබාගත යුතුය යන්න ආදර්ශය දීම සඳහා ඊශ්‍රායලයේ කොරෝනා එන්නත ගත් පළමු පුද්ගලයා බවට පත්වීමට එරට අග්‍රාමාත්‍ය බෙන්ජමින් නෙතින්යාහු සමත්ව තිබේ.

කොරෝනා එන්නත් සමාජයට ලබා දීමේ සාමාරම්භ උත්සවයේ දී ලෝකයේ සාර්ථකම කොරෝනා එන්නත ලෙස හැඳින්වූ ෆයිසර් සහ බයෝ එන්ටෙක් සමාගම් එක්ව නිපදවන ලද කොරෝනා ප්‍රතිශක්තිකරණ එන්නත ලබාගනිමිනි.

කොරෝනා නම් අන්ධකාරයෙන් ආලෝකයට යාමට මෙම එන්නත පිටුවහලක් වනු ඇති බවට අග්‍රාමාත්‍යවරයා විසින් පවසා තිබුණි.

 

Related posts