කලාවැවේ වාන් දොරටු විවෘත වෙයි

අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයට හා ජල පෝෂිත කළාප වලට අධික වැසි ලැබීම හේතුවෙන් වසරකට පමණ පසුව කැකිරාව කලාවැව ජලාශයේ වාන් දොරටු දෙකම අඩි දෙක බැගින් විවෘත කිරීමට ජලාශය බාර ඉංජිනේරුවන් ඊයේ (23දා) කටයුතු කර තිබේ.

දින කිහිපයක සිට අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය ඇතුළු ජල පෝෂක ප්‍රදේශවලට ලැබෙන ජල ධාරිතාව අධිකවීම නිසා වාන් දොරටු දෙක අඩි දෙක බැගින් විවෘත කෙරුණි.වාන් දොරටු අගුළු විවෘත කිරීමත් සමග තප්පරයට ඝණ අඩි 4300ක ජල ධාරිතාවක් කලාවැව ඔස්සේ රාජංගනය ජලාශයට එක්කාසු වන අතර පෙරේදා (22දා) සිට රාජාංගනය ජලාශයේ වාන් දොරටු තුනක් විවෘත කිරීමටත් එම ජලාශය බාර ඉංජිනේරුවරුන් පියවර ගෙන තිබුණි.

රාංජගනය හා කලාවැවේ ජල ධාරිතාව සීඝ්‍රයෙන් ඉහළ යෑම නිසා වාන් දොරටු ආරක්ෂිත පියවරක් වශයෙන් විවෘතකර තිබුණි.

අනුරාධපුර – මහේෂ් විජේසුරිය

Related posts