කොටගල ආසාදිතයන් ගනන 20 දක්වා ඉහලට

covid infections today

කොටගල සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය බල ප්‍රදේශයට අයත්  වතුකරයෙන් කොවිඩ් 19 ආසාදිතයන් දෙදෙනකු හමුවිමත් සමග එම බල ප්‍රදේශයේ කොවිඩ් 19 ආසාදිතයන් ගනන 20 දක්වා ඉහල ගොස් ඇති බව කොටගල සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි එම්. ගනේස් මහතා පවසයි.

පසු ගිය දිනවල බස්නාහිර පලාතේ විවිධ ප්‍රදේශවල සිට මෙම ප්‍රදේශයේ වතු කරයට පැමිනෙන පුද්ගලයන් පි. සි. ආර්. පරික්ෂාවන්ට කිරිමෙන් පසු කොවිඩ් 19 ආසාදියන් බවට හදුනා ගත් පුද්ගලයන්ගේ ලගම ආශ්‍රිතයන් පි. සි. ආර්. පරික්ෂාවන්ට ලක් කිරිමෙන් පසු මෙම කොවිඩ් 19 ආසාදිතයන් හදුනා ගත් බවද ඔහු පවසන ලදි.

මෙම ප්‍රදේශවල මේ වන විට පවුල් පනහක් පමන ස්වයං නිරෝධානයට ලක් කර ඇති බවත් එම පිරිස් පි. සි. ආර්. පරික්ෂාවන්ට ලක් කිරිමට පියවර ගෙන ඇති බවත් වෛද්‍ය ගනේෂ් මහතා වැඩි දුරටත් පවසන ලදි.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts