මහර රැඳවියන්ට ඇන්ටිජන් පරීක්ෂණ

mahara

මහර බන්ධනාගාරයේ සියලු රැඳවියන් කොරෝනා ඇන්ටිජන් පරීක්ෂණයට ලක් කිරීමට තීරණය කර තිබේ.

මෙරට කොරෝනා ආසාදිත වූ බන්ධනාගාර රැඳවියන් සංඛ්‍යාව 1382 කි.

රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලොහාන් රත්වත්තේ මහතා ප්‍රකාශ කළේ, දිවයිනේ සෙසු බන්ධනාගාරවල රැඳවියන්ද කොරෝනා ආසාදිත දැයි තහවුරු කිරීම සඳහා පරීක්ෂණවලට ලක් කරන බවයි.

Related posts