රැඳවූවන් වතුර ඉල්ලමින් කෑ ගසලා – මහර උද්ඝෝෂණය

mahara

මහර බන්ධනාගරයේ උණ රෝගය පැතිර තිබීම හේතුවෙන් තම ජීවිත ආරක්ෂාව පතා රැඳවූවන් ආරම්භ කළ උද්ඝෝෂණය සාධාරණ බව මහර සිද්ධිය පිළිබඳ සොයා බැලීමට පත්කළ පංච පුද්ගල කමිටුවේ අතුරු වාර්තාවේ සඳහන් වනවා.

කොවිඩි වැලඳුණු රෝගීන් විශාල සංඛ්‍යාවක් මහර රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාරයේ සිටින බව දැනගත් පසුව හා බන්ධනාගාරයේ තිබූ දැඩි තදබදය නිසාත් ඇතිවූ ජීවිත අවදානම මත රැඳවූවන් උද්ඝෝෂණය කර ඇත්තේ නිලධාරීන්ගේ කඩිනම් විසඳුම් ලබාගැනීමේ දැඩි අපේක්ෂාවෙන් බවට නිරීක්ෂණය වන බවද කමිටුව සඳහන් කරනවා.

අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජනය ගත් විවිධ කල්ලි සිය පෞද්ගලික කෝන්තර ඉෂ්ට කර ගැනීම සඳහා එකිනෙකා අතර පහරදීම් සිදුකර ඇතැයිද වාර්තාවේ දැක්වෙනවා.

රැඳවූවන් ඇතුළත ගේට්ටුව අසලට පැමිණ වතුර ඉල්ලමින් කෑ ගසා ඇති අතර එම අවස්ථාවේදී කලහකාරීන් පාලනය කිරීමට නිලධාරීහු වෙඩි තබා අතැයිද වාර්තාව සඳහන් කරනවා.

Please follow and like us:

Related posts