මෝදි නව පාර්ලිමේන්තු ගොඩනැඟිල්ලට මුල්ගල තබයි

ඉන්දීය අගමැති නරේන්ද්‍ර මෝදි එරට නව පාර්ලිමේන්තු ගොඩනැඟිල්ලට ඊයේ ප.ව. 1.00 ට මුල් ගල තැබීය.

මේ උත්සවය ප.ව. 12.55ට ආරම්භ වූ අතර සර්ව ආගමික යාඥා මෙහෙය ප.ව. 1.30ට ආරම්භ විය.

ඉදිරියේ දී සභා මන්දිරය ලෙස හැඳින්වීමට නියමිත මේ නව පාර්ලිමේන්තුව ඉදිකිරීමට වසර 6ක් ගත වේ යැයි ඇස්තමේන්තු කර ඇත.

නිදහස ලබා 75 වැනි සංවත්සරය පැවැත්වෙන 2022 දී ශීත සෘතුවේ පාර්ලිමේන්තු සැසිවාරය මේ ගොඩනැඟිල්ලේ පැවැත්වීමට ආණ්ඩුව බලාපොරොත්තු වෙයි.

Related posts