අඹගමුව ජනතාවට රිලවුන්ගෙන් ගැලවීමක් නැද්ද ?

අඹගමුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශයේ ගම්මානක කිපයකම පවතින රිලා කරදර හේතුවෙන් එම ගම්මානවල බොහෝ පිරිස් විවිධ දුෂ්කරතාවයන්ට පත්ව ඇත.

අඹගමුව ප්‍රාදේශිය ලේකම් බල ප්‍රදේශයේ දාගම්පිටිය, ගිනිගත්හේන, බදුපොළ, ඇල්ලඋඩ, පේරගොල්ල, හගරාපිටිය, බලංතොට යන ගම්මානවල සැරි සරන රිලවුන් එම ප්‍රදේශවල ගෙවතු වගාවන් විනාශ කරමින් මෙන්ම නිවෙස්වල තිබෙන බඩු භාන්ඩද විනාශ කිරිමත් සමග මෙම තත්වයන් උදාවි ඇත.

මේ පිලිබදව කරන ලද විමසිම්වලදි අදහස් දක්වන එම ප්‍රදේශවල සමහර පිරිස් පවසනුයේ තම ප්‍රදේශවල සැරි සරන රිලවුන් තමන් ඉතා දුක් මහන්සියෙන් කරල ලද ගෙවතු වගාවන් විනාශ කිරිමත් සමග තමන් දැඩි දුෂ්කරතාවයන්ට පත්ව ඇති බවත්ය.

තම ගෙවතුවල වගා කරන බොහෝ වගාවන් මෙම රිලවුන් රංචු පිටින් පැමින විනාශ කරන බවත් මෙම තත්වයන් මත තම ගෙවතු වගා කිරිමෙන් තමන්ට නිසි ප්‍රයෝජනයක් ලබා ගැනිමට නොහැකි තත්වයක් පවතින බවද ඔවුන් පවසති.

තම ගම්මානවලට කඩා පනින මෙම රිලවුන් තම ගෙවතු වගාවන් විනාශ කිරිමට අමතරව තම නිවෙස්වලට පැන නිවෙස්වල පවතින බඩු භාන්ඩද විනාශ කරන බවත් තම කුස්සිවල උයා තිබෙන බත් එලවලු හට්ටි පිටින් සමහර අවස්ථාවලදි රැගෙන යන බවද ඔවුන් බවසති.

මෙම තත්වයන් මත තම නිවෙස්වල දොරවල් ජනෙල් විවෘත කර තැබිමටද නොහැකි තත්වයක් පවතින බවත් මෙම තත්වයන් මත මෙම රිලා රංචු හේතුවෙන් තමන් විවිධ දුෂ්කරතාවයන්ට පත්ව ඇති බවද ඔවුන් වැඩි දුරටත් පවසති.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts