කෝවිඩ් 19න් සුවය ලබන සංඛ්‍යාව වැඩිවෙයි

කෝවිඩ් 19 වෛරසය ආසාදනය වීමෙන් සුවය ලබන හා රෝහල්වලින් පිටත්ව යන රෝගීන් සංඛ්‍යාව වෛරසය අලුතෙන් ආසාදනය වන සංඛ්‍යාවට වඩා  ඉහළ අගයක් පසුගිය දින කිහිපයේදි වාර්තා වී ඇති බව සදහන් වේ.

බ්‍රහස්පතින්දා දිනය අවසන් වන විට රෝගීවන් 2,109 ක් රෝහලෙන් පිටව ගිය අතර, එදිනම තහවුරු වූ නව ආසාදන සංඛ්‍යාව 889 ක් විය.

Related posts