ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය අද

මෙවර එහි තේමාව ඇය දිරිමත් – රට සවිමත් යන්නයි.

ජාතික උත්සවය රන්තපුර නව නගර ශාලාවේ පැවැත්වීමට නියමිත ය.

මේ අතර කාන්තා දිනය වෙනුවෙන් සුබ පැතුම් පණිවුඩයක් නිකුත් කරන ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පවසන්නේ කාන්තාවට හා ගැහැණු දරුවාට එරෙහි සියලු ආකාරයේ ප්‍රචණ්ඩත්වය හා වෙනස් කොට සැලකීම සම්පූර්ණයෙන්ම පිටු දකින බවයි.

කාන්තාවට ආදායම් උත්පාදනයට සමසේ දායක විය හැකි වටපිටාවක් නිර්මාණය කිරිමට රජය කැපවී සිටින බව ද ජනාධිපතිතුමා සිය පණිවුඩයෙන් පෙන්වා දෙයි.

Related posts