දියවන්නා ඔයේ තෙල් මතුවෙයි

diyawanna-oil

දියවන්නා ඔයේ පාවෙමින් තිබූ තෙල් තට්ටුවක් සම්බන්ධයෙන් වන විමර්ශන වාර්තාව පරිසර අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර වෙත භාරදී තිබෙනවා.

මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් කණ්ඩායමක් මේ පිළිබඳ විමර්ශනයක් සිදුකර ඇති අතර මෙම තෙල් තට්ටුව රාජගිරිය – බුත්ගමුව පාලම අසල දියවන්නා ඔය ආශ්‍රිතව දක්නට ලැබුණා.

එම ස්ථානයේ ජලය කළු පැහැ ගැන්වී තිබූ බවත්, ජලය මත තැනින් තැන කුඩා හා තුනී තෙල් තට්ටුවක් පැවැති බවයි මෙහිදී ඔවුන් සඳහන් කළේ.

ඛණිජ තෙල් සංස්ථාව මගින් බැහැර කෙරෙන අපද්‍රව්‍ය මෙම ඇළ මාර්ගය වෙත බැහැර කරන්නේ ද යන්න සොයා බැලිය යුතු බවයි විමර්ශන කණ්ඩායම සිය වාර්තාවෙන් දක්වා ඇත්තේ.

Related posts