මංතීරු නීතිය යළිත් සඳුදා සිට

හෙට (08) සිට බස්නාහිර පළාත තුළ රථ වාහන මංතීරු නීතිය නැවත ක්‍රියාත්මක කරන බව කොළඹ නගරයේ රථ වාහන ඒකකය පවසයි.

මේ අනුව බස් රථ ප්‍රමුඛතා මං තීරු නීතියද මොරටුව සිට ඕල්කට් මාවත දක්වා ක්‍රියාත්මක කෙරේ.

මේ පිළිබඳව සොයා බැලීමට අතිරේක පොලිස් නිලධාරීන් 500ක් යෙදවීමට කටයුතු කරන බවද  සඳහන් කරයි.

Related posts