සෙලන්දිවා ගැන අගමැති රටට කරුණු කිව යුතුයි

ranil

කොළඹ නගරයේ දේපොළ කීපයක අයිතිය පැවරීමට යන බව කියන සෙලන්දිවා ආයතනය ගැන කරුණු කිසිවක් රටට හෙළි කර නැති හෙයින් ඒ පිළිබඳව අගමැතිවරයා පාර්ලිමේන්තුවට විස්තරයක් කළ යුතුව ඇතැයි හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පාර්ලිමේන්තුවේ දී  පැවසීය.

අදාළ රාජ්‍ය ඇමැතිවරයා හෝ මේ සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තුවට ප්‍රකාශයක් කළ යුතු බව කී හිටපු අග්‍රාමාත්‍යවරයා ඉන් පසු පාර්ලිමේන්තුවේ දී ප්‍රශ්න විමසා ඒ පිළිබඳව ඇති ගැටලු නිරාකරණය කර ගැනීමට හැකි වනු ඇති බවද කීය.

ප්‍රශ්න නිරාකරණය කර ගත් පසුව ඒ සම්බන්ධයෙන් සත්‍ය තත්වය රටට හෙළි කිරීමට හැකියාව ලැබෙනු ඇතැයි ද රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

Related posts