තවත් සිසුන් හතර දෙනකුට හා ගුරුවරියකට කොවිඩ්

හැටන් හයිලන්ඩ් විදුහලේ අධ්‍යාපනය හදාරන තවත් සිසුන් හතර දෙනකු හා ගුරුවරියක් කොවිඩ් 19 ආසාදිතයන් ලෙස හදුනාගෙන ඇති බව හැටන් දික්ඔය නගර සභාවේ මහජන සෞඛ්‍ය පරික්ෂක ආර්. ආර්. එස්. මැදවෙල මහතා පවසන ලදි.

පසු ගිය දිනක මෙම විදුහලේ 10 සී ශ්‍රේණියේ ඉගෙනුම ලබන සිසුවකු කොවිඩ් ආසාදිතයකු ලෙසට හදුනා ගැනිමෙන් පසු එම ආසාදිතයාගේ ආශ්‍රිතයන් ලෙස හදුනා ගත් සිසුන් 42 හා ගුරුවරියන් හතර  දෙනකු ස්වයං නිරෝධානයන්ට ලක් කර එම අය පි. සි. ආර්. පරික්ෂාවන්ට ලක් කිරිමට පියවර ගත් බවද මැදවෙල මහතා පවසන ලදි.

එසේ ගන්නා ලද පි. සි. ආර්. වාර්ථා 20වන දින වන ලැබිමෙන් පසු එම වාර්ථා මත මෙම සිසදුන් හතර දෙනා හා ගුරු මහත්මියක්ද කොවිඩ් ආසාදිතයන් ලෙසට හදුනා ගෙන ඇති බවත් එම ආසාදිතයන් කොවිඩ් ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථාන වෙත යොමු කිරිමට පියවර ගන්නා බවත් ආර්. ආර්. එස්. මැදවෙල මහතා වැඩි දුරටත් පවසන ලදි.

එම විදුහලේ සිසුන්ගෙන් ගන්නා ලද පි. සි. ආර්. කිපයක වාර්ථා ලැබිමට තිබෙන බවද මැදවෙල මහතා තව දුරටත් පවසන ලදි.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts