හෙදියන් වෘත්තිය ක්‍රියා මාර්ග ගත්තත් රෝහල් කටයුතු සමාන්‍ය පරිදි සිදුකරයි

hediyan

ඉල්ලිම් කිපයක් මුල් කර ගෙන හෙද හෙදියන් ආරම්භ කර ඇති වෘත්තිය ක්‍රියා මාර්ග සදහා දික්ඔය දිස්ත්‍රික් මුලික රෝහල, වටවල, මස්කෙළිය,කොටගල, බගවන්තලාව, ගිනිගත්හේන, යන ප්‍රාදේශීය රෝහල් හා ලක්ෂපාන පරියන්ත රෝහලේ හෙද හෙදියන්ද එක් ඇත.

මෙම තත්වයන් පිලිබදව කරන ලද විමසිම්වලදි අදහස් දැක්වු එම රෝහල්වල පිරිසක් පවසන ලද්දේ ඊයේ 01වන දින උදැසන 7.00 සිට මෙම රෝහල්වල හෙද හෙදියන් වෘත්තිය ක්‍රියා මාර්ග සදහා එක්ව ඇති බවත්ය.

එම තත්වයන් මත දික්ඔය ග්ලැන්කන් දිස්ත්‍රික් මුලික රෝහලේ හෙද හෙදියන් 121ක, කොටගල 04ක්, වටවල 09ක්, ගිනිගත්හේන 07ක්, මස්කෙළිය 07ක්, බගවන්තලාව 07ක් ලක්ෂපාන 03ක් වශයෙන් මෙම වෘත්තිය ක්‍රියා මාර්ග සදහා එක්ව ඇති බවද ඔවුන් පවසන ලදි.

හෙද හෙදියන් මෙසේ වෘත්තිය ක්‍රියා මාර්ග සදහා එක්ව සිටියද මෙම සියලුම රෝහල්වල හදිසි අවස්ථාවන් සදහා අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කරන බවත් නේවාසික රෝගින්ගේ කටයුතුද සමන්‍ය ලෙස සිදු කරන බවද එම රෝහල් ආරංචි මාර්ග තව දුරටත් පවසන ලදි.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts