ප්‍රසිද්ධ අවන්හල් දෙකක් වසා දමයි

කොවිඩ් 19 ආසාධනයවු සුපරික්ෂකවරයෙකු (සුපවයිසර්)පැමිණිම හේතුවෙන් අනුරාධපුර හා මිහින්තලයේ පිහිටි දිවයිනේ ප්‍රසිද්ධ අවන්හල් දෙකක් තාවකාලිකව වසා දැමීමට අනුරාධපුර හා මිහින්තලය මහජන සෞඛ්‍ය පරික්ෂක නිලධාරින් කටයුතු කළහ.

කුරුණෑගල සිට සුපරික්ෂකවරයා ආපනශාලා පරික්ෂා කිරීම පැමිණ අනුරාධපුරයට පැමිණ ඇති අතර ඔහු අනුරාධපුර බැංකු පෙදෙස අනුරාධපුර නව නගරයේ හා මිහින්තලයේ පිහිටි ආපනශාලා සියල්ල පරික්ෂාකර පසුව දඹුල්ල නගරයේ පිහිටි ආපනශාලාවට ගොස් ඇති බව සෞඛ්‍ය අංශ අනාවරණය කරගෙන තිබේ.

සුපරික්ෂකවරයා අසනීප තත්වයෙන් පසුවිම නිසා අනුරාධපුර නගරයේ පිහිටි පෞද්ගලික රෝහලක බාහිර රෝගි අංශයෙන් ප්‍රතිකාර ලබා තිබෙනා අතර පසුව මගී බස් රථයකින් මිහින්තලය නගරයට ගොස් එහි පිහිටි ආපනශාලවේ පැය තුනක පමණ කාලයක් කාලය ගතකර තිබෙනා බව සෞඛ්‍ය අංශ අනාවරණය කරගෙන තිබේ.

බී.මහේෂ් විජේසුරිය

Related posts