මානව හිමිකම් කඩ වී දැයි සොයන ජනපති කොමිසමට අමෙරිකාවේ ප්‍රසාදය

america and sri lanka

මානව හිමිකම් කඩ කිරීම් වී දැයි විමර්ශනය සඳහා ජනපති කොමිසමක් පත් කිරීමට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් ගන්නා ලද තීරණය සම්බන්ධයෙන් අමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ ප්‍රසාදය හිමිවෙයි.

එම කොමිසම විවෘත සහ විනිවිදභාවයෙන් යුක්තව ක්‍රියාත්මක විය යුතු බව ද ශ්‍රී ලංකාවේ අමෙරිකා එක්සත් ජනපද තානාපතිනී ඇලයිනා බී ටෙප්ලිස් මහත්මිය ප්‍රකාශ කරයි. මෙරට මානව හිමිකම් සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා සහාය වීම ශ්‍රී ලංකාවේ ස්වෛරීත්වයට එල්ල කරන බලපෑමක් හෝ තර්ජනයක් ලෙස නොසැලකිය යුතු බව ද ඒ මහත්මිය පෙන්වා දෙයි.

මානව හිමිකම් සහ අන්තර්ජාතික මානුෂීය නීතිය කඩකිරීම් සහ සමාන බරපතළ වැරදි පිළිබඳ චෝදනා විමර්ශනය පිණිස පත්කරන ලද කොමිෂන් සභා හෝ කමිටු අනාවරණය කරගත් තොරතුරු විමර්ශනය, පරීක්ෂණය සහ වාර්තා කිරීම හෝ අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම සඳහා ත්‍රිපුද්ගල පරීක්ෂණ කොමිසමක් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් පත්කරන ලද අතර ඊට අදාළ අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනය පසුගිය දා (21) ප්‍රකාශයට පත් කෙරිණි.

Related posts