වී අලෙවි මණ්ඩලයෙන් වී කිලෝ ලක්ෂ 10ක් මිලට ගනියි

වී අලෙවි මණ්ඩලය දිස්ත්‍රික්ක 19 ක වී මිලදී ගැනීම ආරම්භ කර ඇති බවත් කිසිදු බාධාවකින් තොරව ඕනෑම ප්‍රමාණයක් රජයේ සහතික මිලට ලබා දිය හැකි බවත් මේ වනවිට කිලෝ ලක්ෂ 10ක් පමණ මිලට ගෙන ඇති බවත් වී අලෙවි මණ්ඩලයේ උප සභාපති දුමින්ද ප්‍රියදර් ශන මහතා පවසයි.

ඒ මහතා මේ බව පැවසුවේ  පොලොන්නරුවේ වී මිලදී ගැනීමේ වැඩපිළිවෙල පිළිබදව සොයා බැලීමට නිරීක්ෂණ චාරිකාවක යෙදුන අවස්ථාවේ මාධ්‍යවේදීන් නැගූ ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු ලබා දෙමිණි.ජයන්තිපුර වී අලෙවි මණ්ඩල ගබඩා පරිශ්‍රයේ දී උප සභාපතිවරයා මෙසේ ද කීය.

“අපේ රටේ දිස්ත්‍රික්ක 19 ක මේ වන විට වී මිලදී ගැනීමේ කටයුතු ආරම්භ කර තිබෙනවා.පොලොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ ත් ගබඩා 26ක වී මිලදී ගැනීමේ කටයුතු ආරම්භ කරලා තියෙනවා.පසුගිය දින කිහිපය පුරාම මම සෑම කලාපයකම ගබඩාවල තත්ත්වය සොයා බැලීමේ අධීක්ෂණ කටයුතුවල නියැලුනා.මට ඉතාම වගකීමෙන් කියන්න පුලුවන් දැනට අපි ලබා දී තිබෙන සහතික මිලට වී අලෙවි කර ගැනීමට නොහැකි කිසිදු ගොවියෙකු මේ ප්‍රදේශවල නෑ.

ගොවි මහත්වරුන් ට හැකි ඕනෑම ප්‍රමාණයක් අපගේ ඕනෑම ගබඩාවකට ගෙනත් දෙන්න පුළුවන්.වීවලට අපි ලබා දෙන සහතික මිලට අමතරව සෑම ගොවියෙකුටම වී කිලෝවකට අමතර රුපියල් 1 ශත 50 ක ප්‍රවාහන ගාස්තුවක් අපි ගෙවනවා.

පළවෙනි අදියර හැටියට වී අලෙවි මණ්ඩලය වී මෙට්‍රික් ටොන් 50 000ක් මිලදී ගැනීමට රුපියල් මිලියන 3000 ක් වෙන් කරලා තිබෙනවා.ඒ නිසා කිසිම බාධාවක් නෑ.ගොවි මහත්වරුන්ගේ අවශ්‍යතා පරිදි අපි ගබඩා විවෘත කරලා තියෙනවා.මම කලාප කළමනාකරුවන් ට උපදෙස් ලබා දුන්නා අවශ්‍ය නම් ජංගම අලෙවි රථ යොදවන්න කියලා.

ඒ අනුව ජංගම මිලදී ගැනීම් පවා ආරම්භ කරන්න අපි සූදානම්.යල කන්නය ඉතාම සාර් ථක වී අස්වැන්නක් ලැබෙන කන්නයක්.කිසිදු ගොවියෙකුට අසාධාරණයක් නොවන පරිදි රජය නිකුත් කර තිබෙන සහතික මිලට අමතරව තවත් 1.ශත 50ක් ප්‍රවාහන පිරිවැයකුත් ගෙවලා අපි වී ටික ගන්නේ.

පසුගිය දිනවල විවිධ මාධ්‍යවල වී මිලදී ගන්නේ නෑ කියලා ප්‍රවෘ ත්ති පලවුණා.නමුත් පොලොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ එහෙම ප්‍රශ්නයක් ඇතිවෙලා නෑ.පොලොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ තමයි වී අලෙවි කර ගැනීමේ තරගකාරීත්වය ඇතිවී තිබෙන්නේ.අපි ගොවියාට කිසිදු කොන්දේසියක් පනවලා නෑ.ඕනෑම ප්‍රමාණයක් වී ගෙනත් දෙන්න පුළුවන්.අපි ගොවියාගේ වී මිලදී ගන්න ජංගම රථ පවා යොදවනවා.ඒ නිසා දිවයිනේ කිසිම ප්‍රදේශයක වී මිලදී ගැනීම සම්බන්ධයෙන් ගැටලුවක් මතුවෙලා නෑ කියලා ඉතා වගකීමෙන් කියන්න පුළුවන්.අපි මේ කන්නයේ වී මිලදී ගැනීමේ දී ගබඩා පහසුකම් ගැනත් සොයා බලා තිබෙනවා.

අපේ ගබඩාවල වී මෙට්‍රික් ටොන් ලක්ෂ 03ක් පමණ ගබඩා කරන්න පුළුවන්.ඊට අමතරව අපි දිසාපතිවරුන් සමග කතා කර තිබෙනවා.මහවැලිය සමග කතා කර තිබෙනවා.සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ වී මෝල් හිමියන් සමග ගිවිසුමකට ඇවිත් තිබෙනවා.අපට ගබඩා ප්‍රශ්නයක් එන්නේ නෑ.

කෘෂී කර් ම දෙපාර් තමේන්තුව මේ කන්නයේ වී මෙට්‍රික් ටොන් ලක්ෂ 20ක් පමණ ලැබෙයි කියලා පුරෝකථනය කරලා තිබෙනවා.අපට ලැබෙන ප්‍රමාණයෙන් අවශ්‍ය ඕනෑම ප්‍රමාණයක් වී මිලදී ගන්න අපි සූදානම් කියලා බොහොම වගකීමෙන් කියන්න පුළුවන්.පසුගිය කාලයේ වී අලෙවි මණ්ඩලය වී මිලදී ගැනීම නෙමෙයි කළේ.දැන් එහෙම නෑ.ගොවියාට අවශ්‍ය ගෝණි දුන්නේ නෑ.කිරා මැනීමේ ගැටලු තියෙනවා.දැන් එහෙම නෑ.අපි දැන් අත් පිට මුදලට හරි බැංකුවෙන් මුදල් ගන්න හරි ගොවියා ට පහසුව සලසලා තියෙනවා.දැනටත් අපි කිලෝ ලක්ෂ 10ක් පමණ මිලදී ගෙන තිබෙනවා.

අපිට මෙවර ගොවියාට සාධාරණ ලෙස අස්වැන්න අලෙවි කරගන්න හොද යාන්ත්‍රණයක් සකස් කරලා තියෙනවා.ඒක නිසා අපේ ගබඩාවලට වී ගෙනත් භාර දෙන්න.” මෙම අවස්ථාවට පොලොන්නරුව ප්‍රාදේශීය කළමනාකරු නිමල් ඒකනායක මහතා ද එක්ව සිටියේ ය.පින්තූරවල දැක්වෙන්නේ ජයන්තිපුර වී ගබඩාව වෙත ගෙනා ගොවීන් ගේ වී අස්වනු මිලට ගන්නා අයුරුයි.

ඊෂා මුදියන්සේ – පොලොන්නරුව

Related posts