සුලගක් කල හදියක්

දික්ඔය බටල්ගල ඉහල කොටසට  හමාගිය සුලගක් හේතුවෙන් එහි නිවාස 23කට පමණ හානි සිදුව ඇත.

මේ පිලිබදව අදහස් දක්වන එම ප්‍රදේශයේ ජනතාව පවසනුයේ 07වන දින සවස් කාලයේ හදිසියේ හමා ගිය සුලගක් හේතුවෙන් තම නිවාසවල වහලවල්වල සෙවලි තහඩු ගසා ගෙන ගිය බවත්ය.

එමෙන්ම එම සුලග හේතුවෙන් එම වතුයායේ ගසක් කඩා වැටිමෙන්ද එක් නිවසකට අර්ධ හානි සිදුව ඇති අතර තවත් නිවාස දෙකකටද සුලු හානි සිදුව ඇත.

මේ පිලිබදව අදහස් දැක්වු නොර්වුඩ් ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපති කොලිදවේල්  රවි මහතා පවසන ලද්දේ මෙම සිද්දිය පිලිබදව සොයා බලා වතු නිවාස ප්‍රජා සංවර්ධන රාජ්‍ය ඇමති ජිවන් තොණ්ඩමන් මහතාගේ අවදානය යොමු කර මෙයින් ප්‍රිඩාවන්ට පත්ව ඇති නිවාස හිමියන්ට සහන සැලසිමට පියවර ගන්නා බවත්ය.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts