‘ජනමාධ්‍යවේදීන්ට බලපාන නීති’ පොත එළිදැක්වීම අද සවස 4.00ට

නීතිඥ ජගත් ලියන ආරච්චි මහතා විසින් රචනා කරන ලද ‘ජනමාධ්‍යවේදීන්ට බලපාන නීති’ කෘතියේ දෙවැනි සංස්කරණය ශ්‍රී ලංකා තරුණ ජනමාධ්‍යවේදීන්ගේ සංගමයේ සහ ඒෆ්‍රියල් තරුණ ජාලයේ සම ප්‍රකාශනයක් ලෙස ජූලි 22 වැනි දා සවස 4.00ට එළිදැක්වීමට නියමිතය.

පවතින කොවිඩ් 19 වෛරසය නිසා ඇතිවී තිබෙන තත්ත්වය හමුවේ මෙය සූම් (zoom) ඔස්සේ සිදු කරන අතර ඒ සඳහා සහභාගී වන ලෙසට ආරාධනා කර සිටිමු.

පහත දිගුවෙන් (link) ජූලි 22 වැනිදා සවස 4.00ට මේ සඳහා සම්බන්ධ විය හැකිය.

‘ජනමාධ්‍යවේදීන්ට බලපාන නීති’ පොත ඔබ ලබා දී ඇති ලිපිනයට නොමිලයේ එවීමට කටයුතු කරනු ඇත.

පොත එළිදැක්වීම සම්බන්ධයෙන් හෝ ශ්‍රී ලංකා තරුණ ජනමාධ්‍යවේදීන්ගේ සංගමය සම්බන්ධයෙන් යම් ගැටලුවක් ඇතොත් පහත වට්ස්ඇප් අංකයෙන් හෝ ඊමේල් ලිපිනයෙන් විමසීමක් කරන ලෙස ඉල්ලා සිටිමු.  [email protected] , 076 724 14 17 (Whatsapp)

පොත එළිදක්වන අවස්ථාවට සහභාගී වීම ගැන වට්ස්ඇප් අංකයට පණිවුඩයක් තැබීමට හැකිනම් අගේකොට සලකමු.

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/83759780847?pwd=NmR3cXNxdHduOUdBdWJ0OFFLc1N2Zz09

Meeting ID: 837 5978 0847
Passcode: 272150

ස්තුතියි.

ශ්‍රී ලංකා තරුණ ජනමාධ්‍යවේදීන්ගේ සංගමය

Related posts