පෙම්වතුන්ගේ දවසේ You Tube උපන්දිනය සමරයි

ලොව සියලු දෙනා රස විදින හරි හම්බකරන සමාජ මාධ්‍යයක් වන You Tube හි ආරම්භය සිදුවන්නේ 2005.02.14 දිනයි.

අපි හැමෝම දන්නේ පෙබරවාරි 14 පෙම්වතුන්ගේ දිනය ලෙසයි.

 

Related posts