මෙරට පොල් සෙන්චරියට ලං වේ

විවෘත වෙළෙඳපොළේ පොල් ගෙඩියක මිල රුපියල් 85ක් දක්වා  ඉහළ ගොස් ඇත.

කුඩාම ප්‍රමාණයේ පොල් ගෙඩියක මිල රුපියල් 50 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත.

පොල් ඵලදාව සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයකින් පහළ යාම හේතුවෙන් පොල් මිල ඉහළයාමට හේතුවී ඇතැයි පැවැසේ.

ගල්නෑව බුල්නෑව සහ මහවැලි කලාපවලින් දඹුල්ල තොග වෙළෙඳපොළට පොල් සැපයෙයි. දඹුල්ල තොග වෙළෙඳපොළේ පොල් ගෙඩියක තොග මිල රුපියල් 65ක් දක්වා පැවැතී ඇත.

පවතින පොල් හිඟය උත්සව සමයේදී තවදුරටත් උග්‍ර වනු ඇති බවත් පොල්  වෙළෙන්දෝ පවසති.

Related posts