රාජ්‍ය නාට්‍ය උළෙල ඇරඹෙයි

48 වැනි රාජ්‍ය නාට්‍ය උළෙල අද ආරම්භ වීමට නියමියි. මාර්තු 03 දින දක්වා කොළඹ මරදාන එල්ෆින්ස්ටන් රඟහලේ දී එම නාට්‍ය ප්‍රදර්ශන පැවැත්වෙනවා. මෙවරද රාජ්‍ය නාට්‍ය උළෙල සංවිධාන කරන්නේ සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව විසින්.

උතුරු නැගෙනහිර ඇතුළු රටේ සෑම පළාතක්ම නියෝජනය කරමින් සිංහල හා දෙමළ භාෂා ද්විත්වයෙන්ම ඉදිරිපත් වූ නාට්‍ය ප්‍රදර්ශනය සඳහා තෝරාගෙන තිබෙනවා.

ලබන 26 දින දක්වා දිගු නාට්‍ය පස්වරු 6. 30 ට ප්‍රදර්ශනය වන අතර 27 දින සිට මාර්තු 03 දින දක්වා කෙටි නාට්‍ය ප්‍රදර්ශනය පස්වරු 5. 30 ට ආරම්භ කිරීමට නියමිතයි.

 

Related posts