ජපානයේ යුද අභ්‍යාසක්

japan

චීන යුද සෙබළුන් පැමිණීම වැළැක්වීමේ අරමුණින් ජපානයේ ආත්ම ආරක්ෂක බළකයන් ඉකුත් දා යුද අභ්‍යාසක් පැවැත්වීය.

ජපානයට අයත් එහෙත් තරමක් ඈතින් පිහිටි දූපත්වලට චීන සෙබළුන් පැමිණීම වැළැක්වීමේ අරමුණින් මෙම යුද අභ්‍යාස පවත්වා තිබිණි.

මෙම යුද අභ්‍යාසයට යුද භටයන් 3,100 ට ආසන්න පිරිසක් සහභාගී වී ඇති අතර යුද ටැංකි සහ සන්නද්ධ රථ 45ක්, කාලතුවක්කු 54ක් භාවිත කර තිබිණි. මෙම යුද අභ්‍යාසය පැය දෙකක් මුළුල්ලේ පැවැත්වුණු බව ද ජැපෑන් ටයිම්ස් පුවත්පත වාර්තා කර තිබිණි. කාලතුවක්කු සඳහා යෙන් මිලියන 780ක් වටිනා ජීව උණ්ඩ ටොන් 43ක් පමණ භාවිත කර ඇත.

එමෙන්ම මෙම යුද අභ්‍යාසයට ප්‍රහාරක හෙලිකොප්ටර් යානා ද යොදාගෙන තිබේ.

 

Related posts