සැන්ෆ්‍රැන්සිස්කෝ නගරයට හදිසි තත්ත්වයක් ප්‍රකාශයට පත් කරයි

කොවිඞ් – 19 හේතුවෙන් රටවල් 42 ක සිදු වූ මරණ සංඛ්‍යාව 2800 ඉක්මවා ගොස් ඇත.

මේ වනවිට කොවිඞ් – 19 වෛරසය ආසාදය වුවන් 81,000 ඉක්මවා ඇති බවත් කොරෝනා වෛරසයට පෙර සූදානමක් වශයෙන් අමෙරිකාවේ, සැන්ෆ්‍රැන්සිස්කෝ නගරයට හදිසි තත්ත්වයක් ප්‍රකාශයට පත්කිරීමට එරට බලධාරීන් කටයුතු කර ඇත.

Related posts