ලිංගික ප්‍රශ්නවලට පුවත්පත් කොලමකින් පිළිතුරු දුන් ලිංගිකවේදියා මියයයි

මිනිසුන්ගේ ලිංගික ප්‍රශ්නවලට පුවත්පත් කොලමක් හරහා පිළිතුරු සපයමින් ජනප්‍රියත්වයට පත් ඉන්දියාවේ ලිංගිකවේදියකු වයස අවුරුදු 96ක් ව සිටියදී ජීවිතක්ෂයට පත් වී තිබේ.

වෛද්‍ය මහින්දර් වට්සා පුහුණු ප්‍රසව හා නාරිවේදී විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙකි. “ආස්ක් ද සෙක්ස්පර්ට්“ නම් ඔහුගේ ජනප්‍රිය කොලම වසර 10කට අධික කාලයක් පුවත්පතේ පළවිය.

දස දහස් ගණන් ඉන්දියානුවන් ඉදිරිපත් කළ කනස්සල්ලට පත් වූ ප්‍රශ්නවලට බුද්ධිමත්ව සහ පැහැදිලිව ඔහු පිළිතුරු ලබා දුන්නේය.

ඔහුගේ දරුවන් මේ මරණය ගැන නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ඔහු විචිත්‍ර ජීවිතයක් ගත කළ බව කීය.

 

Related posts