නොර්වුඩ් විදුහල තව දුරටත් වසා දමයි

නොර්වුඩ් ද්‍රවිඩ විදුහලේ සිසුන් දෙදෙනකු කොවිඩ් 19 ආසාදිතයන් බවට හදුනා ගැනිමත් සමග ලද සෞඛ්‍ය උපදෙස් මත එම විදුහල තව දුරටත් වසා දැමිමට පියවර ගත් බව හැටන් කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ පි. ශ්‍රිධරන් මහතා පවසයි.

පසු ගිය හයවන දින එම විදුහලේ ඉගැන්විම් කරන ගුරු මහත්මියකට කොවිඩ් 19 වැලදිමත් සමග එම 07වන දින සිට වසා දමා එම විදුහලේ ගුරුවරුන් හා සිසුසිවියන් පිරිසක් පි. සි. ආර්. පරික්ෂාවන්ට ලක් කිරිමෙන් පසු එහි සිසුවෙකු හා සිසුවියක් කොවිඩ් ආසාදිතයන් බවට හදුනා ගැනිමත් සමග එම විදුහල තව දුරටත් වසා තැබිම සුදුසු බවට ලද උපදෙස් මත මෙම විදුහල මෙසේ වසා දැමුන බවද ඔහු පවසන ලදි.

මෙම විදුහලේ අධ්‍යාපන කටයුතු 16වන දින සිට නැවත ආරම්භ කිරිම පිලිබදව අවදානය යොමු කර ඇති බවත් එයද සෞඛ්‍ය උපදෙස් මත සිදචු කරන බවත්  14වන දින මෙම කලාපයේ විදුහල් 82ක සිසුන්ගේ පැමිනිම සියයට හැට එකක් (61%) ලෙසද ගුරුවරුන්ගේ පැමිනිම සියයට හැත්ත හයක් (76%) බවද ශ්‍රිධරන් මහතා වැඩි දුරටත් පවසන ලදි.

Related posts