පක්ෂ විපක්ෂ මන්ත්‍රිවරුන් නිරෝධානයට

හැටන් දික්ඔය නගර සභාවේ කොවිඩ් ආසාදිතවු නාගරික මංත්‍රිවරයා සමග උපන් දින සාදයකට එක්වු එම නගර සභාවේ උප සභාපති  ලේකම් ඇතුළු පක්ෂ විපක්ෂ නාගරික මන්ත්‍රිවරුන් අට දෙනකු ඇතුළු පිරිසක් ස්වයං නිරෝධානයට ලක් කිරිමට පියවර ගත් බව එම නගර සභාවේ මහජන සෞඛ්‍ය පරික්ෂක රාමයියා බාලක්‍රිෂ්නන් මහතා පවසයි.

මේ පිලිබදව වැඩි දුරටත් කරුනු දැක්වු බාලක්‍රිෂ්නන් මහතා පවසන ලද්දේ මෙසේ කොවිඩ් ආසාදිතවු නාගරික මන්ත්‍රිවරයා සමග මෙම නගර සභාවේ ලේකම් ඇතුළු පක්ෂ විපක්ෂ නාගරික මන්ත්‍රිවරුන් පිරිසක් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නාගරික මන්ත්‍රිවරයකුගේ උපන් දින සාදයකට එක් විම හේතුවෙන් ඔවුන් මෙසේ ස්වයං නිරෝධානයට ලක් කිරිමට පියවර ගත් බවත්ය.

මෙම නාගරික මන්ත්‍රිවරයාගේ උපන් දින සාදය සදහා එම නගර සභාවේ නාගරික මන්ත්‍රිවරියන් හා එක් මන්ත්‍රිවරයකු හැර අන් පිරිස සහභාගිවි ඇති බවත් එම තත්යවන් මත මේ වන විට එම සියලුම දෙනා ස්වයං නිරෝධානයට ලක් කිරිමට පියවර ගත් බවත් එයට අමතරව කොවිඩ් ආසාදිතවු නාගරික මන්ත්‍රිවරයාගේ ලගම ආශ්‍රිතයන් හතර දෙනකුද ස්වයං නිරෝධානයට ලක් කිරිමට පියවර ගත් බවද පවසන ලදි.

මෙසේ ස්වයං නිරෝධානයට ලක් කරන ලද පිරිස පි. සි. ආර්. පරික්ෂාවන්ට ලක් කිරිමට පියවර ගත් බවද බාලක්‍රිෂ්නන් මහතා වැඩි දුරටත් පවසන ලදි.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts