සමහර ප්‍රදේශය වල ආසාදිතයන් සොයා ගැනිම අසීරු මට්ටමක

pcr-machine

කොවිඩ් ආසාදිතයන් ලෙස හමුවන පුද්ගලයන්ගේ ආශ්‍රිතයන්ගෙන් ගන්නා ලද පි. සි. ආර්. වාර්තාවන් පමාවිමත් සමග මෙම ප්‍රදේශයේ කොවිඩ් ආසාදිතයන් සොයා ගැනිම අසීරු තත්වයන්ට පත්ව ඇති බව අඹගමුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශයේ සේවය කරන සමහර සෞඛ්‍ය නිලධාරින් පවසති.

අඹගමුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශයෙන් හමුවු කොවිඩ් ආසාදිතයකුගේ ආශ්‍රිතයන් ලෙස හදුනාගත් පිරිසකගේ පි. සි. ආර්. ලබාගෙන එම පි. සි. ආර්. පරික්ෂාව සදහා ජනවාරි 29වන නුවරඑළියට යැවිම සිදුකල බවත් එහි වාර්ථාවන් පෙබරවාරි 03වන දින වන තෙක් ලැබි නොමැති බවද එක් සෞඛ්‍ය නිලධාරියකු පවසන ලදි.

එම තත්වයන් මත එසේ  පි. සි. ආර්. ගන්නා ලද යම් අයකුට කොවිඩ් රෝගය ආසාදනයවි ඇත්නම් එම ආසාදිතයාගේ ආශ්‍රිතයන් මේ වන විටත් සමාජය තුල  ගැවසෙමින් සිටින බවත් එම තත්වයන් මත සමාජය තුල කොවිඩ් වසංගතය පැතිරයාම වැලැක්විම අසිරු වන බවත් මෙම ප්‍රදේශයේ සෞඛ්‍ය අංශ නිලධාරින් කිප දෙනකුම පවසන ලදි.

මෙම තත්වයං පිලිබදව අදාල බලධාන්ගේ දැඩි අවදාකය යොමු විය යුතු බවද එම පිරිස් තව දුරටත් පවසති.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts