පෙර පාසල් විවෘත කිරීමට සැලසුම්

ලබන පෙබරවාරි මස මැද භාගයට පෙර බස්නාහිර පලාතේ දැඩි අවදානම් ප්‍රදේශ හැර සෙසු ප්‍රදේශවල පෙර පාසල් විවෘත්ත කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු මේ වන විට යොදා ඇතැයි, “ කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන පෙර පාසල් ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන සහ අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍ය පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා ඊයේ ( 24 ) කීවේය.

බස්නාහිර පලාතේ පෙර පාසල් ආරම්භ කිරිම ප්‍රමාදවීම පිළිබද ඇතැම් පුද්ගලයින් එල්ල කරන විවේචන පිළිබදව කොග්ගල නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයේ සිට මාධ්‍යවේදීන් අමතා මේ බව කීවේය.

“ කොරෝනා පැතිරයාම පිළිබද බස්නාහිර පලාතේ වැඩි අවදානමක් තිබෙනවා. නමුත් බස්නාහිර පලාතේ දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධිකරන කමිටු සභාපතිවරුන්, දිසාපතිවරුන්, සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය කාර්ය මණ්ඩල හා පුර්ව ළමාවිය සංවර්ධන දිස්ත්‍රික් නිළධාරීන් ආදි සියළු දෙනා සමග සාකච්ඡාකරමින් ලබන මස මැද භාගයට පෙර බස්නාහිර පලාතේ පාසල් විවෘත්ත කිරීමට අවශ්‍ය සාකච්ඡා සිදුකරමින් තිබෙනවා.

පෙර පාසල් විවෘත්ත කිරීම සදහා අවශ්‍ය කරන පරිසරය මේ වන විට නිරිමාණය කර තිබෙනවා. අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ජී.එල්. පීරිස් මැතිතුමාගේ සහ සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ විශේෂඥයින්ගේ උපදෙස් අනුව බස්නාහිර පලාතේ දැඩි අවදානම් ප්‍රදේශ හැර සෙසු ප්‍රදේශවල සියලු පෙර පාසල් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය යටිතල පහසුකම් ඇතිකර තිබෙනවා.

පෙර පාසල් ආරම්භ කිරිමට අවශ්‍ය සාකච්ඡා තව දුරටත් සිදුකරමින් සිටිනවා.මේ වන විටත් සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාව සදහා අවශ්‍ය උෂ්නත්වමාන, සේදුම් දියර, විෂබීජ නාශක, මුහුණ සේදුම් බේසම් ආදි සියලු උපකරණ ලබාදීමට පියවර ගෙන තිබෙනවා. ඉතිරි පෙර පාසල් සදහා ඉතා කෙටි දින කීපයකදි එම උපකරණ ලබාදෙනවා.

දරුවන් හා ගුරුවරුන් අවදානමට ලක් නොකර ඔවුන්ගේ අනාගතය වෙනුවෙන් අධ්‍යාපනය ලබා දිය යුතුයි. ඒ නිසා දැඩි සෞඛ්‍ය උපදෙස්මත අපි පෙරපාසල් විවෘත්ත කරනවා.

අවිධිමත්ව තිබුණු පෙර පාසල් පද්ධතිය විධිමත් කිරිමට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා මේ සදහා අමාත්‍යාංශයක් පවා නිර්මාණය කලා. මේ සදහා ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් සකස්කර කෙටුම්පත මේවන විට කැබිනට් ඇමතිතුමා අතට පත්කර තිබෙනවා.

-එම නිසා අති ගරු ජනාධිපතිතුමා, ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමා ඇතුළු අපේ රජය මේ රටේ දරු පරපුර වෙනුවෙන්, වෙනත් කිසිදු රජයක් නොගත් පියවර රැසක් ගෙන තිබෙනවා.

සෝමරත්න පොද්දෙණිය – මීගහතැන්න

Related posts